Geneeskunde

In de bachelor Geneeskunde vormen de blokken ‘Circulatie I, II en III’ in jaar 1 en 2 samen het thema Circulatie. Na het volgen van deze blokken weet je al veel over de bouw en werking van hart- en vaatstelsel en de meest voorkomende hart- en vaataandoeningen (zoals atherosclerose, hart- en herseninfarct, hartfalen, hartritmestoornissen).

Overview CH education MED NL

In jaar 3 van de bachelor kun je, als voorbereiding op het coschap ‘Interne geneeskunde’ in het blok ‘Acute geneeskunde’, ook nog op een praktijk- en klachtgerichte manier meer te weten komen over een aantal hart- en vaatstoornissen. Ben je inmiddels geïnteresseerd geraakt en wil je je verder verdiepen in de meest recente ontwikkelingen in het hart- en vaatonderzoek? Dan raden we je aan om in de keuzeruimte van bachelor jaar 2 de cursussen ‘Hart- en vaatziekten’  en ‘Stamcellen & regeneratieve geneeskunde’ te volgen. Hierin komen onderwerpen als microRNAs, biomarkers, beeldvormende technieken, genetisch screenen en het gebruik van stamcellen voor regeneratieve doeleinden aan de orde.

De master Geneeskunde biedt je in de eerste twee jaren in totaal 10 weken profileringsruimte voor verdieping of onderzoek. Jaar 3 van de master geeft je de mogelijkheid om langere keuze-coschappen of stages (semi-arts, onderzoek) naar interesse te volgen. Binnen het Hart- en vaatcentrum is er voor enthousiaste en geïnteresseerde masterstudenten Geneeskunde altijd ruimte voor het uitvoeren van dergelijke coschappen of onderzoeksstages.