Stages/scripties

Het Hart- en vaatcentrum van het UMC Utrecht omvat dus zowel patiëntenzorg, onderzoek als onderwijs op het gebied van hart en vaten. Het wetenschappelijk onderzoek van hart- en vaatziekten vindt vanuit negen verschillende invalshoeken plaats (zie ‘Hart- en vaatcentrum: onderzoek‘) waarbij gebruik gemaakt wordt van de meest moderne technieken. Onderzoek op moleculair of  cellulair niveau, met proefdiermodellen of patiëntenstudies: het gebeurt allemaal. Deze brede en veelzijdige benadering betekent dat het Hart- en vaatcentrum veel stage- en scriptiemogelijkheden heeft voor talentvolle (bio)medische studenten. Wil je bijvoorbeeld helpen hart- en vaatlijden in een vroeg stadium op te sporen? Ga dan met ons op zoek naar nieuwe biomarkers of beeldvormende technieken. Of wil je weten waarom hartpatiënten plotseling een hartritmestoornis krijgen? Help ons dan om het mechanisme hiervoor te ontrafelen.

Voor meer informatie over stage- en/of scriptiemogelijkheden binnen het Hart- en vaatcentrum en de emailadressen van onze stagebegeleiders kun je contact opnemen met ons programmabureau via het emailadres hartenvatenonderwijs@umcutrecht.nl.